دانلود قطعه‌ی گۆڵ ئەفرۆز از گروه بروسکه

تک آهنگ گۆڵ ئەفرۆز

آهنگساز: ئاکو لطف‌الله‌زاده
شعر: فولکلور (سیدمحمد صفایی)
تنظیم: برۆسکە
خواننده: نیما
طراح کاور: شعیب مکتب‌داریمتن آهنگ گۆل ئەفرۆز:

تۆ لە هەڵپەرکێ وەرە لای شانم

سەدرا ڕۆڵەڕۆ لە دەردی کاری
بوومە هاوساماڵ پەریەکەی شاری
دەردی بێ دەرمان عەلاجە کاری
ماچێ لەو دەمتە باوانم بۆ یادگاری

یادگاریەکەو بنم لە بەخەڵ
با لێ نەنیشێ تۆز و خاک و خۆڵ
یادگاریەکەو یا جەم یا شانەس
نام شوشەی عەترەو باوانم نام کلکەوانەس

لێویاوەو هۆ برا لێویاوەو
خۆم و بەرخه پار بەینمان شێویاوەو
لێویاوەو خۆمە قۆروانی
با تۆز نەنیشێ لە کەوشەکانی

دەسێم برد بۆ سێف پام خزیا بۆ به‌ی
باخەوان دیمی لێم کردی هەی هەی

وتم باخەوان لێم مەکە هەی هەی
ئەوە سێفەکەو نیامە جیگەی خۆی
نە باخەوانم نە میوە سینم
هاتمە ئەم باخە باوانم باڵات ببینم

لێویاوەو هۆ برا لێویاوەو
خۆمۆ گۆل ئەفرۆز بەینمان شێویاوەو
لێویاوەو خۆمە قۆروانی
با تۆز نەنیشێ لە کەوشەکانی